Day: November 12, 2020

Cũng xảy ra như thế trong ngày Con Người xuất hiện

Thứ Sáu, Tuần 32 Thường Niên, Năm 2 – 13/11/20 Bài Ðọc I: 2 Ga 4-9“Kẻ nào giữ vững đạo lý này, sẽ được Chúa Cha và Chúa Con”. Trích thư thứ hai của Thánh Gioan Tông đồ. Thưa Bà đáng kính, tôi rất đỗi vui mừng vì đã gặp thấy trong hàng con cái Bà…