Day: November 10, 2020

Không thấy ai trở lại tôn vinh Thiên Chúa mà chỉ có người ngoại bang này

Thứ Tư, Tuần 32 Thường Niên, Năm 2 – 11/11/20 Bài Ðọc I: Tt 3, 1-7 “Xưa chúng ta cũng lầm lạc, nhưng chiếu theo lòng từ bi Chúa, chúng ta đã được cứu thoát”. Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi cho Titô. Con thân mến, con hãy nhắc bảo mọi người phải tùng phục…

“Tiếng Nói Sự Thật” của Nhóm Trừ Quỷ Bảo Lộc có thật không?

Kính thưa Quý Độc Giả CGVN, Kính thưa Quý Cha và các Bạn trong Nhóm Trừ Quỷ Bảo Lộc cùng với kênh YouTube Tiếng Nói Sự Thật. Kênh Youtube Tiếng Nói Sự Thật là công trình của Nhóm Trừ Quỷ Bảo Lộc, gồm hàng trăm videos các loại được thực hiện trong nhiều năm qua…