Day: November 7, 2020

Kìa chàng rể đến, hãy ra đón người

CHÚA NHẬT 32 THƯỜNG NIÊN, NĂM A – 08/11/20 Bài Ðọc I: Kn 6, 13-17 (Hl 12-16)“Những ai tìm kiếm sự khôn ngoan, sẽ gặp được nó”. Trích sách Khôn Ngoan. Sự khôn ngoan sáng tỏ, và không bao giờ lu mờ, những ai yêu mến nó, sẽ xem nó dễ dàng, và những ai…