Day: November 6, 2020

Nếu các con không trung thành trong việc tiền của gian dối thì ai sẽ giao của chân thật cho các con

Thứ Bảy, Lễ Thánh LÊÔ CẢ – 7/11/20 Bài Ðọc I: Pl 4, 10-19“Tôi có thể làm được mọi sự trong Ðấng ban sức mạnh cho tôi”. Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Philipphê. Anh em thân mến, tôi rất vui mừng trong Chúa vì sự săn sóc của anh em đối…