Day: November 4, 2020

Trên trời sẽ vui mừng vì một người tội lỗi hối cải

Thứ Năm, Tuần 31 Thường Niên, Năm 2 – 05/11/20 Bài Ðọc I: Pl 3, 3-8 “Những điều xưa kia được kể là lợi ích cho tôi, thì nay tôi coi là bất lợi vì Ðức Kitô”. Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Philipphê. Anh em thân mến, chính chúng ta là…