Day: November 3, 2020

Ai không từ bỏ tất cả của cải mình có thì không thể làm môn đệ Ta

Thứ Tư, Tuần 31 Thường Niên, Năm 2 – 04/11/20 Bài Ðọc I: Pl 2, 12-18“Anh em hãy lo cho mình được ơn cứu độ; Thiên Chúa tạo nên trong anh em cả ý muốn lẫn việc làm”. Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Philipphê. Anh em thân mến, như anh em vẫn…