February 2, 2023

TỔNG KẾT ÂN NHÂN GIÚP BÃO LỤT MIỀN TRUNG OCT 27 2020

TỔNG CỘNG:   $ 10,070.00 USD

1.       Ẩn Danh Ohio : 500 usd

2.       Điệp : 50.00

3.       Ẩn danh OKC 200

4.       Ẩn danh OKC: 500                

5.       Ẩn Dang NY : 500

6.       Ly Michigan:   500

7.       Hằng, Portland: 200

8.       Oanh Rogers: 700.

9.       Cộng đoàn VN của cha Lạc, ở Francisco Xavier church, Missouri và chị Tuyên : 3000.00

10.   Nhóm Nguyệt Lý: 500 và 200.00

11.   Chị Hải: 500.

12.   Chị Trà 100

13.    Anphongso Le Quang Mỹ: 200

14.   Lan Cao Okc:  50.

15.   Tanya Nga: 70

16.   Đinh Nương: 500

17.   Quyền Trâm: 200

18.   Ac. Nghĩa 100.00

19.   Lê Kim Lệ: 200

20.   Annie: 100

21.   Thúy An: 200

22.   Ac. Nghị, NE: 100.

23.   Hương Hoàng: 300.00

24.   Phượng, Manassa: 200

25.   Lan, Manassa: 100

26.   Hằng, Paris:  300

27.   Cô của Ac Thành Vân: 200

TỔNG CỘNG: 10,070.00 USD

Xin Chúa chúc lành cho lòng quảng đại của Quý Ông Bà anh chị em

Số tiền này Đài phát thanh LCTX sẽ gởi trực tiếp đến vùng lũ lụt nặng:  Lm Lê Quang Hòa, Chánh Xứ Nhất Đông, (Quản xứ Nhì Đông), Tổng Giáo Phận Huế, xã Điền Hương, huyện Phong Điền, tỉnh TT Huế.

Phone +84 98.766.0669