Day: October 20, 2020

Người ta đã ban cho ai nhiều thì sẽ đòi lại kẻ ấy nhiều

Thứ Tư, Tuần 29 Thường Niên, Năm 2 – 21/10/20 Bài Ðọc I: Ep 3, 2-12 “Hiện nay mầu nhiệm của Ðức Kitô đã được mạc khải, các Dân ngoại được đồng thừa tự lời hứa”. Trích thư Thánh Phaolô Tồng đồ gửi tín hữu Êphêxô. Anh em thân mến, anh em đã nghe biết Thiên…