Day: October 19, 2020

Phúc cho những đầy tớ nào khi chủ về còn thấy tỉnh thức

Thứ Ba, Tuần 29 Thường Niên, Năm 2 – 20/10/20 Bài Ðọc I: Ep 2, 12-22“Chính Người là sự bình an của chúng ta, Người đã làm cho đôi bên nên một”. Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Êphêxô. Anh em thân mến, khi ấy anh em không có Ðức Kitô, anh em…