Day: October 18, 2020

Những của ngươi tích trữ sẽ để lại cho ai?

 Thứ Hai, THỨ HAI TUẦN 29 TN – 19/10/20 Bài Ðọc I: Ep 2, 1-10“Người làm cho chúng ta sống lại trong Ðức Kitô, và đồng ngự trị trên nước trời”. Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Êphêxô. Anh em thân mến, khi anh em đã chết vì những lỗi lầm và tội…

Nỗi ưu tư về người Chăm Công giáo ở Ninh Thuận

Năm 1991, khi các cánh đồng nam Tây Nguyên bắt đầu có những người thợ đến khai phá, thì tại Ninh Thuận, một linh mục, cha phó của giáo xứ Phan Rang cũng tiến vào vùng đất của người Chăm. Đaminh Trần Văn Tân, SJ.Mục Vui bước Tin Mừng là sự cộng tác giữa Vatican…