Day: October 17, 2020

Cồn Tròn – 100 năm…!

Tôi cứ mãi miết đeo đuổi suy nghĩ, rồi tưởng tượng ra cảnh 100 năm trước, tại nơi nhà thờ Cồn Tròn này như thế nào, nhưng không thể, vì sau 100 năm, Cồn Tròn vẫn nằm sâu heo hút một nơi mà xoay tròn mấy vòng vẫn chưa tìm được lối. Tôi đi theo…

“Các con hãy đi giảng dạy muôn dân”

CHÚA NHẬT KHÁNH NHẬT TRUYỀN GIÁO. CẦU CHO VIỆC RAO GIẢNG TIN MỪNG CHO CÁC DÂN TỘC – Rao giảng Tin Mừng, bổn phận mọi người. Lời Chúa: Mt 28, 16-20 Bài kết thúc Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Mátthêu. Khi ấy, mười một môn đệ đi về Galilêa, đến núi Chúa Giêsu…