Day: October 16, 2020

Trong giờ ấy, Thánh Thần sẽ dạy các con phải nói thế nào”

Thứ Bảy, Tuần 28 Thường Niên, Năm 2 – 17/10/20 Bài Ðọc I: Ep 1, 15-23 “Thiên Chúa tôn Ðức Kitô làm đầu toàn thể Hội Thánh là thân thể Ngài”. Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Êphêxô. Anh em thân mến, khi nghe biết lòng tin của anh em đối với Chúa…