Day: October 15, 2020

Mọi sợi tóc trên đều các con cũng đã được đếm cả rồi

THỨ SÁU, TUẦN 28 THƯỜNG NIÊN– 16/10/20 Bài Ðọc I: Ep 1, 11-14 “Chúng tôi trước kia đã trông cậy vào Ðức Kitô, và anh em được ghi dấu Thánh Thần”. Trích thư Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Êphêxô. Anh em thân mến, trong Ðức Kitô, chúng tôi được kêu gọi làm thừa tự,…