Day: October 13, 2020

Khốn cho các ngươi, hỡi những người biệt phái và tiến sĩ luật

Thứ Tư, TUẦN 28 THƯỜNG NIÊN – 14/10/20 Bài Ðọc I: Gl 5, 18-25 “Những ai thuộc về Ðức Kitô, thì đóng đinh xác thịt cùng với các dục vọng vào thập giá”. Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Galata. Anh em thân mến, nếu anh em được Thánh Thần hướng dẫn, anh…