Day: October 9, 2020

Phúc cho dạ đã cưu mang Thầy

Thứ Bảy, Tuần 27 Thường Niên, Năm 2 – 10/10/20 Bài Ðọc I: Gl 3, 22-29 “Tất cả anh em đều là con cái Thiên Chúa”. Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Galata.      Anh em thân mến, Thánh Kinh đã giam giữ mọi loài dưới ách tội lỗi, để nhờ lòng tin…