Day: October 8, 2020

Nếu Ta nhờ ngón tay Thiên Chúa mà trừ quỷ, ắt là nước Thiên Chúa đã đến giữa các ngươi rồi

Thứ Sáu, Tuần 27 Thường Niên, Năm 2 – 09/10/20 Bài Ðọc I: Gl 3, 7-14 “Những ai cậy dựa vào đức tin, sẽ được chúc phúc với Abraham, con người tin tưởng”. Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Galata. Anh em thân mến, anh em hãy nhận biết rằng: những ai cậy…