Day: October 6, 2020

Này Trinh nữ sẽ thụ thai và sinh một Con trai

Ngày 7 tháng 10  2020 Lễ Ðức Mẹ Mân Côi- Lễ Kính * Ngày 7 tháng 10 năm 1571, Tây Phương thoát khỏi sự đe dọa của quân Thổ Nhĩ Kỳ nhờ chiến thắng ở vịnh Lê-pan-tô. Người ta cho rằng chiến thắng đó là kết quả của Kinh Mân Côi. Ngày nay, mừng lễ…