Day: October 5, 2020

Martha rước Người vào nhà mình. Maria đã chọn phần tốt nhất

Thứ Ba, Tuần 27 Thường Niên, Năm 2 – 06/10/20 Bài Ðọc I: Gl 1, 13-24 “Người đã mạc khải cho tôi biết Con của Người, để tôi rao giảng Người cho dân ngoại”. Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Galata. Anh em thân mến, anh em nghe nói về đời sống của…