Day: October 4, 2020

Nhưng ai là anh em của tôi?

 Thứ Hai, Tuần 27 TN- THÁNH FAUSTINA – 05/10/20 Bài Ðọc I: Gl 1, 6-12 “Tin Mừng do tôi rao giảng không phải thuộc về loài người, nhưng là do Ðức Giêsu Kitô mạc khải”. Trích thư Thánh Phalô Tông đồ gửi tín hữu Galata.     Anh em thân mến, tôi ngạc nhiên thấy anh em…

Ông sẽ cho người khác thuê vườn nho

CHÚA NHẬT 27 THƯỜNG NIÊN, NĂM A – 04/10/20 Bài Ðọc I: Is 5, 1-7 Trích sách Tiên tri Isaia. Tôi sẽ ca tặng người yêu bài hát của cô bác tôi về vườn nho. Người tôi yêu có một vườn nho trên đồi xinh tươi. Người rào giậu, nhặt đá, trồng cây chọn lọc,…