Day: October 1, 2020

Các thiên thần của họ trên trời hằng chiêm ngưỡng thánh nhan Cha Thầy, Ðấng ngự trên trời

Thứ SÁU, Lễ THIÊN THẦN BẢN MỆNH – 02/10/20 Bài Ðọc I: Xh 23, 20-23a “Thiên thần của Ta đi trước mặt ngươi”. Trích sách Xuất Hành. Ðây Chúa phán: “Này Ta sẽ sai thiên thần Ta đi trước mặt ngươi, gìn giữ ngươi khi đi đàng, và dẫn đưa ngươi đến nơi Ta đã…

Nếu không hoá nên như trẻ nhỏ, các con sẽ không được vào Nước Trời

Thứ Năm, TUẦN 26 TN- 1-10-2020 Bài Ðọc I: (Năm II) G 19, 21-27 Trích sách ông Gióp. Ông Gióp nói: “Hỡi các bạn hữu của tôi, ít ra các anh cũng thương xót tôi, thương xót tôi, vì tay Chúa chạm đến tôi. Tại sao các anh như Thiên Chúa bắt bớ hành hạ tôi vậy,…