Day: September 29, 2020

Dù Thầy đi đâu, tôi cũng sẽ theo Thầy

30/09/20 Thứ Tư Tuần 26 Quanh Năm Bài Ðọc I: (Năm II) G 9, 1-12. 14-16 Trích sách ông Gióp. Ông Gióp trả lời cùng các bạn hữu rằng: “Tôi biết thật như vậy, và biết thật con người so sánh với Thiên Chúa đâu đáng được kể là người công chính. Nếu con người muốn cãi…