Day: September 26, 2020

Những người thu thuế và gái điếm sẽ vào nước Thiên Chúa trước các ông

27/09/2020 CN Tuần XXVI Thường Niên Năm A BÀI ĐỌC I: Ed 18, 25-28 Trích sách Tiên tri Êdêkiel.  Đây Chúa phán: “Các ngươi đã nói rằng: ‘Đường lối của Chúa không chính trực’. Vậy hỡi nhà Israel, hãy nghe đây: Có phải đường lối của Ta không chính trực ư? Hay trái lại đường lối của các…

Con Người sẽ phải bị nộp vào tay người đời

26/09/20  Thứ Bảy Tuần 25 Quanh Năm  Bài Ðọc I: (Năm II) Gv 11, 9 – 12, 8 “Trong những ngày thanh xuân, ngươi hãy nhớ đến Ðấng Tạo thành ngươi; trước khi tro bụi sẽ trở về đất và hồn sẽ trở về cùng Chúa”. Trích sách Giảng Viên. Hỡi thiếu niên, hãy hân hoan trong…