Day: September 16, 2020

Tội bà rất nhiều mà đã được tha rồi vì bà đã yêu mến nhiều

17/09/20  Thứ Năm Tuần 24 Quanh Năm Bài Ðọc I: (Năm II) 1 Cr 15, 1-11 Trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Côrintô. Anh em thân mến, tôi xin nhắc lại cho anh em Tin Mừng mà tôi đã rao giảng cho anh em, và anh em đã lãnh nhận và…