Day: September 13, 2020

Con Người cũng phải bị treo lên như vậy

Thứ HAI, Lễ SUY TÔN THÁNH GIÁ – 14/09/20 Bài Ðọc I: Ds 21, 4-9 Trích sách Dân số. Trong những ngày ấy, dân chúng đi đường và mệt nhọc, nên nản chí, họ kêu trách Chúa và Môsê rằng: “Tại sao các người dẫn chúng tôi ra khỏi Ai-cập, cho chúng tôi chết trong…