Day: September 12, 2020

Thầy không bảo con phải tha đến bảy lần nhưng đến bảy mươi lần bảy

13/09/2020 CN Tuần XXIV  Thường Niên Năm A BÀI ĐỌC I: Hc 27, 33 – 28, 9 (Hl 27, 30 – 28, 7) Trích sách Huấn Ca.    Thịnh nộ và giận dữ, cả hai đều đáng ghê tởm, người có tội đều mắc cả hai. Ai muốn báo thù, sẽ bị Chúa báo thù, và Chúa…

Tại sao các con gọi Thầy: ‘Lạy Chúa, lạy Chúa’, mà các con không thi hành điều Thầy dạy bảo?

12/09/2020 Thứ Bảy Tuần XXIII Thường Niên BÀI ĐỌC I: 1 Cr 10, 14-22a “Chỉ có một bánh, nên chúng ta tuy nhiều, cũng chỉ làm thành một thân xác”. Trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Côrintô.  Anh em thân mến, anh em hãy xa lánh sự thờ lạy các ngẫu tượng. Tôi…