Day: September 10, 2020

Các con hãy ở nhân từ như Cha các con là Ðấng nhân từ

Thứ Năm, TUẦN 23 THƯỜNG NIÊN– 10/09/20 Bài Ðọc I: 1 Cr 8, 1b-7, 11-13 Trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Côrintô. Anh em thân mến, sự thông thái làm cho người ta ra kiêu căng, còn lòng yêu thương thì xây dựng. Nếu ai tưởng mình biết điều gì,…