Day: September 9, 2020

Phúc cho những kẻ nghèo khó. Khốn cho các ngươi là kẻ giàu có

Thứ Tư, Tuần 23 Thường Niên, Năm 2 – 9/09/20 Bài Ðọc I: 1 Cr 7, 25-31 Trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Côrintô. Anh em thân mến, về những người đồng trinh, tôi không có lời Chúa truyền dạy nào, nhưng tôi đã được Chúa thương, nên tôi cho…