Day: September 6, 2020

ĐTC Phanxicô (6/9): Sửa lỗi anh chị em trong tình yêu mến

Trưa Chúa Nhật ngày 6/9, Đức Thánh Cha đã đọc kinh truyền tin với các tín hữu. Dựa trên bài Tin Mừng Chúa Nhật XXIII thường niên, Đức Thánh Cha khai triển việc sửa lỗi như là đặc tính của người Kitô hữu, vừa mang tính cá nhân vừa mang tính cộng đoàn. Mai Kha,…

Các ông quan sát xem Người có chữa lành bệnh trong ngày Sabbat không

Thứ Hai, Tuần 23 Thường Niên, Năm 2 – 7/09/20 Bài Ðọc I: 1 Cr 5, 1-8 Trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Côrintô. Anh em thân mến, người ta nghe nói giữa anh em có chuyện tà dâm, thứ tà dâm mà nơi dân ngoại cũng không có như…