Day: September 2, 2020

Các ông đã từ bỏ mọi sự mà đi theo Người

03/09/2020 Thứ Năm XXII Thường Niên Năm Chẵn BÀI ĐỌC I: 1 Cr 3, 18-23 “Tất cả là của anh em, nhưng anh em thuộc về Đức Kitô, và Đức Kitô thuộc về Thiên Chúa”. Trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Côrintô. Anh em thân mến, đừng có ai…

Ta còn phải rao giảng Tin Mừng nước Thiên Chúa cho những thành khác, bởi chính vì thế mà Ta đã được sai đến

02/09/2020 Thứ Tư XXII Thường Niên Năm Chẵn BÀI ĐỌC I: 1 Cr 3, 1-9 “Chúng tôi là những người phụ tá của Thiên Chúa, còn anh em là cánh đồng của Thiên Chúa, là toà nhà của Thiên Chúa”. Trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Côrintô. Anh em…