Day: September 1, 2020

Cha Thánh Gioan Maria Vianney: ĐỨC CẬY

Thiên Chúa có đường lối riêng về công trạng và tội lỗi, Người thưởng phạt công minh… Thiên Chúa sẵn sàng tha thứ ngay khi chúng ta cầu xin, cũng nhanh chóng giống như một bà mẹ kéo con mình ra khỏi đống lửa vậy. Thánh Gioan Maria Vianney  Chúng ta sẽ nói về đức cậy:…

Tổng kết các phần quà bác ái

TỔNG KẾT DANH SÁCH ÂN NHÂN GIÚP CÁC PHẦN QUÀ BÁC ÁI THÁNG 8 2020 1.       ẨN DANH 500 USD 2.       ẨN DANH 500 USD 3.       ẨN DANH 20 USD 4.       AC NGHỊ NEBRASKA 100 USD 5.       NHÓM LTXC NEBRASKA 420 USD 6.       CÁC NY 100 USD 7.       NHƯ Ý 200 USD 8.       ẨN DANH 160 USD Xin Chúa chúc lành cho tất…