Day: August 25, 2020

Các ngươi là con cháu những kẻ đã giết các tiên tri

Thứ Tư, Tuần 21 Thường Niên, Năm 2 – 26/08/20 BÀI ĐỌC I:    2 Tx 3, 6-10. 16-18“Nếu ai không muốn làm việc, thì đừng có ăn”. Trích thư thứ hai của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Thêxalônica.    Anh em thân mến, nhân danh Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, chúng tôi…