Day: August 23, 2020

Ðây thật là người Israel, nơi ông không có gì gian dối

Thứ Hai, Thánh BATOLOMEO, TÔNG ĐỒ – 24/08/20 Bài Ðọc I: Kh 21, 9b-14 “Trên mười hai móng có khắc tên mười hai tông đồ của Con Chiên”. Trích sách Khải Huyền của Thánh Gioan. Thiên Thần nói với tôi rằng: “Ngươi hãy đến, ta sẽ chỉ cho ngươi xem phu nhân, bạn của Con…

Con là Đá, Thầy sẽ ban cho con chìa khoá nước trời

CHÚA NHẬT 21 THƯỜNG NIÊN, NĂM A  – 23/08/20 BÀI ĐỌC I: Is 22, 19-23 “Ta sẽ để chìa khoá nhà Đavít trên vai nó”. Trích sách Tiên tri Isaia.  Đây Chúa phán cùng Sobna, quan cai đền thờ rằng: “Ta sẽ trục xuất ngươi ra khỏi địa vị ngươi, và Ta sẽ cách chức…