Day: August 13, 2020

Vì lòng chai đá của các ông mà Môsê đã cho phép các ông rẫy vợ; nhưng từ ban đầu thì không có như vậy

Thứ Sáu, Lễ THÁNH Maximilian Kolbe – 14/08/20 Bài Ðọc I : Ed 16, 1-15. 60. 63 “Ngươi tuyệt hảo nhờ sự huy hoàng Ta đã mặc cho ngươi, thế mà ngươi đã mãi dâm truỵ lạc”. Trích sách Tiên tri Êdêkiel. Có lời Chúa phán cùng tôi rằng: “Hỡi con người, hãy cho Giêrusalem…