Day: August 12, 2020

Thầy không bảo con phải tha đến bảy lần, nhưng đến bảy mươi lần bảy

Thứ Năm, Tuần 19 TN,  – 13/08/20 Bài Ðọc I: Ed 12, 1-12 “Ngươi sẽ di cư giữa ban ngày trước mặt chúng”. Trích sách Tiên tri Êdêkiel. Có lời Chúa phán cùng tôi rằng: “Hỡi con người, ngươi đang ở giữa dòng giống phản loạn, chúng có mắt để thấy mà không thấy, có…

Nếu nó nghe con, thì con đã lợi được người anh em

12/08/2020 Thứ Tư Tuần XIX TN BÀI ĐỌC I: Ed 9, 1-7; 10, 18-22 “Hãy ghi chữ Thập trên trán những người rên rỉ khóc than các việc ghê tởm của thành Giêrusalem”. Trích sách Tiên tri Êdêkiel. Chúa kêu lớn tiếng vào tai tôi rằng: “Những kẻ trừng phạt thành đã đến gần, mỗi…