Day: August 10, 2020

Các con hãy coi chừng, đừng khinh rẻ một ai trong những kẻ bé mọn này

Thứ Ba, Tuần 19 TN – 11/08/20- Thánh CLARA Bài Ðọc I: Ed 2, 8 – 3, 4“Người ban cho tôi cuốn sách ấy làm lương thực: nó trở nên ngọt ngào như mật trong miệng tôi”. Trích sách Tiên tri Êdêkiel. Chúa phán như thế này: “Phần ngươi, hỡi con người, hãy nghe các…