Day: August 9, 2020

Ai phụng sự Ta thì Cha Ta sẽ tôn vinh nó

Thứ Hai, Lễ THÁNH LÔRENSÔ, Phó Tế Tử Đạo – 10/08/20 Bài Ðọc I: 2 Cr 9, 6-10“Thiên Chúa yêu thương kẻ cho cách vui lòng”. Trích thư thứ hai của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Côrintô. Anh em thân mến, ai gieo ít thì gặt ít; ai gieo nhiều thì gặt nhiều.…

Xin truyền cho con đi trên mặt nước mà đến cùng Thầy

CHÚA NHẬT 19 TN, A  – 09/08/2020 BÀI ĐỌC I: 1 V 19, 9a. 11-13a “Ngươi hãy ra đứng trên núi trước tôn nhan Chúa”. Trích sách Các Vua quyển thứ nhất.  Trong những ngày ấy, khi Êlia đã lên núi Horeb của Thiên Chúa, ông trú ẩn trong một cái hang… Có lời Chúa…