Day: August 5, 2020

Đây là Con Ta yêu dấu, các ngươi hãy nghe lời Người

Thứ NĂM, Lễ CHÚA HIỂN DUNG – 06/08/20 Bài Ðọc I: Ðn 7, 9-10. 13-14“Áo Người trắng như tuyết”. Trích sách Tiên tri Ðaniel. Tôi ngắm nhìn cho đến khi đặt ngai toà xong, và một vị Bô Lão ngự trên ngai: áo Người trắng như tuyết, tóc trên đầu Người như những ngọn lửa,…

Này bà, bà có lòng mạnh tin

Thứ Tư, Cung hiến Đền Thờ Đức Bà Cả – 05/08/20 Bài Ðọc I: Gr 31, 1-7 “Ta đã yêu ngươi bằng mối tình muôn thuở”. Trích sách Tiên tri Giêrêmia. Khi ấy, Chúa phán rằng: “Ta sẽ là Thiên Chúa của mọi chi tộc Israel, và chúng sẽ là dân Ta”.Chúa phán thế này:…