Day: August 4, 2020

Cây nào Cha Ta không trồng thì sẽ bị nhổ đi

Thứ Ba, Tuần 18 TN – 04/08/20-Thánh Gioan Vianney Bài Ðọc I:Gr 30, 1-2. 12-15. 18-22 “Vì tội lỗi ngươi quá nặng, nên Ta đã làm cho ngươi những sự ấy.Nhưng Ta sẽ đem Giacóp về nhà xếp”. Trích sách Tiên tri Giêrêmia. Có lời Chúa phán cùng Giêrêmia rằng: “Chúa là Thiên Chúa Israel…