Day: July 28, 2020

Con đã tin Thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống đã đến trong thế gian

Thứ Tư, TUẦN 17 TN – 29- 7/ 20  Thánh Mácta Bài Ðọc I: Gr 15, 10. 16-21 “Tại sao tôi cứ buồn sầu mãi? Nếu ngươi quay trở về, ngươi sẽ hiên ngang trước mặt Ta”. Trích sách Tiên tri Giêrêmia. Mẹ hỡi, khốn cho con, tại sao mẹ đã sinh ra con là…