Day: July 27, 2020

Cũng như người ta thu lấy cỏ lùng, rồi thiêu đốt trong lửa thế nào, thì ngày tận thế cũng sẽ xảy ra như vậy

Thứ Ba, TUẦN 17 TN– 28/07/20 Bài Ðọc I: Gr 14, 17-22 “Lạy Chúa, xin hãy nhớ lại, xin Chúa chớ huỷ bỏ giao ước giữa Ngài và chúng con”. Trích sách Tiên tri Giêrêmia. Ngày đêm mắt ta rơi lệ không ngừng, vì trinh nữ con gái dân ta bị trọng thương, vết tích…

Hạt cải trở thành cây đến nỗi chim trời đến nương náu nơi ngành nó

Thứ Hai, Tuần 17 THƯỜNG NIÊN– 27/07/20 Bài Ðọc I: Gr 13, 1-11 “Dân này sẽ như chiếc đai lưng không còn có thể xài được nữa”. Trích sách Tiên tri Giêrêmia. Ðây Chúa phán cùng tôi rằng: “Ngươi hãy đi mua sắm một dây đai lưng, rồi thắt vào lưng, và ngươi đừng nhúng…