Day: July 24, 2020

Các ngươi sẽ uống chén của Ta

Thứ Bảy, Lễ THÁNH GIACÔBÊ, Tông Đồ – 25/07/20 Bài Ðọc I: 2 Cr 4, 7-15 “Chúng ta luôn mang trên thân xác mình sự chết của Ðức Giêsu”. Trích thư thứ hai của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Côrintô. Anh em thân mến, Chúng ta chứa đựng kho tàng ấy trong những…

Kẻ nghe lời giảng mà hiểu được nên sinh hoa kết quả

Thứ Sáu, Tuần 16 TN, Năm 2 – 24/07/20 Bài Ðọc I: Gr 3, 14-17 “Ta sẽ ban cho các ngươi chủ chăn theo như ý Ta; và mọi dân tộc sẽ quy tụ tại Giêrusalem”. Trích sách Tiên tri Giêrêmia. Chúa phán: “Hỡi con cái phản loạn, hãy hối cải, vì Ta là chủ…