Day: July 16, 2020

Vì chưng Con Người cũng là chủ ngày Sabbat

Thứ Sáu, Tuần 15 TN, Năm 2 – 17/07/20 Bài Ðọc I: Is 38, 1-6. 21-22. 7-8Ta đã nghe lời ngươi cầu nguyện, và Ta đã lau sạch nước mắt của ngươi”. Trích sách Tiên tri Isaia. Trong những ngày ấy Êdêkia đau gần chết. Tiên tri Isaia, con ông Amos đến thưa người rằng:…