Day: July 15, 2020

Ta hiền lành và khiêm nhượng trong lòng và tâm hồn các ngươi sẽ gặp được bình an

Thứ Năm, Tuần 15 Thường Niên, Năm 2 – 16/07/20 Bài Ðọc I: Is 26, 7-9. 12. 16-19 “Hỡi những kẻ nằm trong tro bụi, hãy thức dậy và hãy nhảy mừng”. Trích sách Tiên tri Isaia. Ðường lối người công chính thì ngay thẳng, Chúa ban cho bằng phẳng đường nẻo của người công…

Cha Thánh Gioan Maria Vianney: Đau khổ

ĐAU KHỔ Tất cả những khổ sở của chúng ta là tại vì chúng ta không yêu mến, và sợ hãi thánh giá. Càng trốn tránh thánh giá, sự sợ hãi càng gia tăng trong lòng.Thánh Gioan Maria Vianney Dù muốn dù không chúng ta cũng phải chịu đau khổ. Một số người chịu đau…