Day: July 14, 2020

Cha Thánh Gioan Maria Vianney: Cám dỗ

CÁM DỖ Nếu chúng ta cầu xin Thiên Chúa ban ơn để chống lại chước cám dỗ, chắc chắn Người sẽ ban cho chúng ta; vì Người muốn tất cả mọi người được cứu rỗi. Thánh Gioan Maria Vianney Tất cả chúng ta đều có xu hướng phạm tội; chúng ta ăn không ngồi rồi, tham…

Cha đã giấu không cho những người hiền triết và khôn ngoan biết những điều ấy

Thứ Tư, Tuần 15 Thường Niên, Năm 2 – 15/07/20 Bài Ðọc I:Is 10, 5-7. 13-16 Trích sách Tiên tri Isaia. Ðây Chúa phán: “Khốn cho Assur, là cây roi cơn giận của Ta. Cây gậy trong tay nó là cơn thịnh nộ của Ta. Ta sẽ sai nó chống lại dân ngoại dối trá,…