Day: July 10, 2020

Cha Thánh Gioan Maria Vianney: Tội lỗi (1)

TỘI LỖI (1)Một người đang xếp một đống củi lớn, các con hỏi người ấy đang làm gì, người ấy trả lời: ”Tôi đang chuẩn bị củi lửa để tự thiêu.” Lúc đó các con nghĩ sao? Tội lỗi là người hành quyết Thiên Chúa, là kẻ ám sát linh hồn. Nó kéo chúng ta ra…

Công giáo Hoa Kỳ hoan nghênh phán quyết của Tòa án Tối cao ủng hộ tự do tôn giáo

Các nhà lãnh đạo Công giáo và những người ủng hộ tự do tôn giáo đã hoan nghênh phán quyết của Tòa án Tối cao ủng hộ các nữ tu Tiểu muội Người nghèo trong cuộc chiến pháp lý chống lại đòi buộc cung cấp bảo hiểm cho việc ngừa thai của chương trình sức…

Không phải chính các con nói, nhưng là Thánh Thần của Cha các con nói trong các con

Thứ Sáu, Tuần 14 Thường Niên,  – 10/07/20 Bài Ðọc I: Hs 14, 2-10“Chúng tôi sẽ không còn nói rằng: Thần minh chúng tôi là sản phẩm do tay chúng tôi làm ra”. Trích sách Tiên tri Hôsê. Ðây Chúa phán: “Hỡi Israel, hãy trở về với Chúa là Thiên Chúa ngươi, vì ngươi đã…