Day: July 9, 2020

Cha Thánh Gioan Maria Vianney: Lười biếng

LƯỜI BIẾNG  Tất cả mọi việc đều chán chường mệt nhọc đối với người lười biếng. Lười biếng là một bản tính hèn nhát khiến chúng ta chẳng thà bỏ việc bổn phận còn hơn là làm việc. Hỡi ôi, có biết bao nhiêu người lười biếng trên thế giới này: bao nhiêu người hèn…

Người chủ quán sát nhân

(Người đã sống lành, đừng bỏ ơn Chúa, nếu lỡ đi đường tội, đừng ngại trở về cùng Mẹ) Theo cha Vinh Sơn Bôviô kể lại, hồi đầu thế kỷ XV, trong một tỉnh Anh quốc, có chàng thanh niên quí phái tên là Êrnêtô. Chàng đem cả gia tài phân phát cho người nghèo khó,…

Các con đã lãnh nhận nhưng không thì hãy cho nhưng không

Thứ Năm, Tuần 14 Thường NIên, Năm 2 – 09/07/20 Bài Ðọc I:Hs 11, 1b, 3-4, 8c-9 “Quả tim Ta thổn thức trong Ta và ruột gan Ta bồi hồi”. Trích sách Tiên tri Hôsê. Ðây Thiên Chúa phán: “Lúc Israel còn niên thiếu, Ta đã yêu thương nó, và Ta đã gọi con Ta…