Day: July 5, 2020

Con gái tôi vừa mới chết nhưng xin Ngài đến, thì nó sẽ sống lại

Thứ Hai, Tuần 14 Thường Niên,  – 06/07/20 Bài Ðọc I: Hs 2, 14. 15-16. 19-20 “Ta sẽ đính hôn với ngươi đến muôn đời”. Trích sách Tiên tri Hôsê. Ðây Chúa phán: “Này đây Ta sẽ dụ dỗ nó, đem nó vào sa mạc, và kề lòng, Ta nói khó với nó. Ở đó…

Cha Thánh Gioan Maria Vianney: Giận dữ

Nguyên tác: The Little Catechism of curé of Ars Phaolô Vũ Đức Thành chuyển ngữ GIẬN DỮ Người giận dữ cũng giống như con rối, họ không biết mình nói gì làm gì, bởi vì ma quỷ đã khống chế họ hoàn toàn. Giận dữ là một cảm xúc của linh hồn khiến chúng ta…