Day: July 4, 2020

Hãy học cùng Ta, vì Ta dịu hiền và khiêm nhượng trong lòng

05/07/20 – CHÚA NHẬT 14 THƯỜNG NIÊN BÀI ĐỌC I: Dcr 9, 9-10 “Này vua ngươi khiêm tốn đến với ngươi”.     Bài trích sách Tiên tri Dacaria. Đây Chúa phán: “Hỡi thiếu nữ Sion, hãy nhảy mừng; hỡi thiếu nữ Giêrusalem, hãy reo mừng! Này vua ngươi đến với ngươi. Người là Đấng công…