October 3, 2023

Xin gởi cha Thắng, danh sách những ân nhân:

1) Chị LY,  Michigan    500 usd 2) gia đình Vũ Ngoc, california 600 3) Chị Thu Hải, Maryland   500 4) Anh chị Sơn Phương, NY: 100 5) AC Nguyệt /Thiết, Nebraska 400 6) nhóm anh chị Vân Thành 400 (Bà điều 100 + 2 co Đam Thúy 100+chị Thanh Hạnh 100 + bố Vân Thành 100) 7) Bà Xuân nhóm Vân Thành 200 usd 8) Ần danh , 500 usd 9) chị Annie Vũ 500 usd
Tổng cộng:  3700 usd
Chị Thy sẽ chuyển cho cha thêm 200 usd cho đủ 3700 usd.
Xin Chúa chúc lành cho cha.
Le Quang 

Cha kính,

Con gởi cha thơ cám ơn và hình ảnh máy nước lọc.Con cám ơn cha và quí ân nhân đã thương, giúp con làm hệ thống nước sạch. Xin Chúa ban nhiều ơn lành trên cha và quí ân nhân

Con: Lm. Pet Thắng