Day: June 29, 2020

Người truyền lệnh cho gió và biển, biển yên lặng như tờ

Thứ Ba Tuần XIII Mùa Thường Niên Năm chẵn -30/06/2020 BÀI ĐỌC I:    Am 3, 1-8; 4, 11-12 “Chúa phán: Ai lại chẳng nói tiên tri”. Trích sách Tiên tri Amos.  Hỡi con cái Israel, hãy nghe lời Chúa phán về các ngươi, và cả dòng giống mà Ta đã đem ra khỏi đất Ai-cập:…

ĐTC chủ sự Thánh lễ hai Thánh Phêrô và Phaolô Tông đồ

Sáng 29-6, Đức Thánh Cha đã chủ sự Thánh lễ làm phép các dây Pallium cho Đức Hồng y Giovanni Battista Re, niên trưởng Hồng y đoàn và 54 vị Tổng Giám mục chính tòa, trong đó có Đức cha Giuse Nguyễn Năng, Tổng Giám mục giáo phận Sài Gòn. Ngọc Yến – Vatican News…

Trên đá này Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy. Thầy sẽ trao cho con chìa khoá nước trời

Thứ Hai, Lễ THÁNH PHÊRÔ và PHAOLÔ – 29/06/20 Bài Ðọc I: Cv 12, 1-11 “Bây giờ tôi biết thật Chúa đã cứu tôi khỏi tay Hêrôđê”. Trích sách Tông đồ Công vụ. Trong những ngày ấy, vua Hêrôđê làm khổ mấy người trong Hội thánh. Ông đã dùng gươm giết Giacôbê anh của Gioan.…